Regnskapsfører

Selskap

Stiftelse av selskap
Administrasjon
Eier og aksjonæravtaler
Holdingselskaper og selskapsstruktur
Styrearbeid
Personal og lønn

Finans

Kapitalendringer
Emisjoner
M&A bistand
Due Diligence
Verdivurderinger

Økonomi

Regnskap
Rapportering
Analyser
Likviditetsstyring
Årsregnskap
Skatt og avgift

Rådgivning

Skatt og mva
Selskapsstruktur
Aksjonærbistand
Problemløsning
Internasjonalisering

Kontaktinformasjon

Zpecter Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Fjordveien 1, 1363 Høvik

Øivind Falch
E-post: Oivind.Falch@zpecter.no
Telefon: 91 35 55 30

Fred Bråthen
E-post: Fred.Brathen@zpecter.no
Telefon: 90 12 72 32