fagomrader

IT – selskap

Vi kjenner utfordringene og finner gode løsninger på F&U strategier – Investeringer – SaaS utfordringer – Støtteordninger – IPR

Etablering og Start-ups

Å drive et oppstartsselskap er komplekst og særdeles utfordrende – vi hjelper til med å navigere i ukjent farvann – hele veien

Holdingselskap

Verdiene har det best med å være samlet og bli forvaltet i et holdingselskap. Vi er opptatt av å trygge verdier.

Investeringsselskap

Ulike typer investeringer gir ulike problematikker og utfordringer. Vi følger investeringene hele veien igjennom verdikjeden

Horeca

Få bransjer har større behov for løpende kontroll av likviditet og varegjennomstrømning. Vi har løsningene og erfaringen som virker.

Butikk / Lager

Lagerstyring, likviditet, import, toll og avgifter, kassasystemer, netthandel, personal – å ha gode integrerte løsninger gir lønnsomhet.

Grossist / Agentur

Import, avregningsavtaler, provisjoner, lager, avstemming mot utenlandske leverandører, valuta – vi kjenner problematikken

Eiendom

Prosjektstyring, mva problematikk, finansiering, garantier, skatt, utleie, salg – utfordringene er mange og komplekse

Konsulent

Dere kjenner kundene og bransjen – vi hjelper til med skatt, regnskap, administrasjon og lønn/personal

M&A – Corp.finance

Kjøp og salg av bedrifter er utfordrende. Vi hjelper til med prosessene og bistår med å finne riktige modeller og finansiering for ditt selskap.