Selskapsrett

Generell selskapsrett, aksjonæravtaler, finansiering, transaksjoner, omorganisering, insolvens og restrukturering

Fast eiendom

Transaksjoner, utvikling og leie

Kontraktsrett

Forretningsavtaler som eksport, import, forhandleravtaler, entreprise, kjøp/salg

Tvisteløsning

Forhandlinger, rettsmekling og prosedyre for domstolene

Regulatorisk

Markedsføring, konsesjoner (herunder lisenser til servering) og myndighetskontakt

Skatterett

Skattespørsmål, merverdiavgift m.v.

Arbeidsrett

Ansettelsesavtaler, incentivordninger og oppsigelser

Annet

Vi kan være behjelpelige i de fleste spørsmål enten i form av samarbeid med andre advokater eller henvisninger

Kontaktinformasjon
Zpecter Advokat AS
Fjordveien 1, 1363 Høvik

Advokat Gunnar Aardal
E-post: Gunnar.Aardal@zadvokat.no
Telefon: 94 79 83 85